2018 április 13, péntek

by

Események

(Română) ANUNȚ bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

2018 március 28, szerda

by

Események

BULETIN INFORMATIV bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

BULETIN INFORMATIV PE ANUL 2018

publicat in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificată şi completată ulterior Bővebben >>

2018 március 9, péntek

by

Események

Anunţ bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Anunţ

Primarul comunei Cernat, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la cunoștința publică, că la data de 09.03.2018, s-a afişat la sediul Primăriei Cernat și pe situ-ul www.csernaton.ro :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si de canalizare menajera in județul Covasna pentru perioada 2018-2027;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclaturii stradale a comunei Cernat, județul Covasna
Observaţiile și sesizările se pot depune în scris la sediul Primăriei comunei Cernat, până la 23.03.2018.

Viceprimar
ing. Fabian Sandor

2017 november 24, péntek

by

Események

Publicare bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

În conformitate cu prevederile  art. 9 alin (1) Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vigoare de la 13 octombrie 2017,  în data de 24. 11.2017,  publicam HCL CERNAT Nr. 75/2017 privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea comunei Cernat și Caietul de sarcini privind desfășurarea licitației publice în plic închis pentru masa lemnoasă pe picior.

 Ing. Fabian Sandor

Viceprimarul comunei Cernat

2017 október 26, csütörtök

by

Események

Anunţ bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Primarul comunei Cernat, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la
cunoştiinţa publică, că la data de 26.10.2017, s-a afişat la sediul Primăriei
Cernat: Bővebben >>

2017 október 20, péntek

by

Események

Versenyvizsga hirdetés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Csernáton Község Helyi Tanácsa és Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet a következő állásra:

Turisztikai idegenvezető

  Bővebben >>

2017 október 5, csütörtök

by

Események

Transparența veniturilor salariale bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

În conformitate cu prevederile Legii -cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 33. – Transparența veniturilor salariale

Bővebben >>

2017 július 4, kedd

by

Események

ANUNŢ PUZ bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2017 június 26, hétfő

by

Események

2017-es Költségvetés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A 2017-es költségvetés megtekinthető itt

2017 május 9, kedd

by

Események

2017-es évi pályázatok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hírdetés

Csernáton Község Helyi Tanácsa pályázatot hírdet a 2017. évre,  kultúrális, sport és ifjúsági  rendezvények valamint az egyházak résztámogatására engedéllyel rendelkező természetes személyek, törvényes keretek között létrehozott jogi személyek és a törvény által elismert egyházak számára. Bővebben >>