ROMÂNIA

Județul Covasna – Comuna Cernat

PRIMĂRIA

527070 – Cernat nr. 456

Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488

e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com – comunacernat@yahoo.com

 

Nr.   40245/04.12.2017

 

ANUNȚ

privind organizarea licitației principale pentru

vânzarea de masă lemnoasă pe picior

 

 1. Organizatorul licitație

PRIMĂRIA CERNAT, COMUNA CERNAT,  Nr. 456 Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488, E-mail: comunacernat@yahoo.com

 1. Data desfășurării și ora începerii licitației: Licitaţia se va desfăşura la data de 28 decembrie 2017, orele 13,00
 2. Locul desfășurării licitației: La sediul Primăriei comunei Cernat , Nr. 456
 3. Tipul licitației: Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecţie, pentru vânzarea a 765 (șaptesuteșaizecișicinci) mc masă lemnoasă pe picior.
 4. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Hotărârea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
 5. Data desfășurării și ora începerii preselecției: Preselecţia pentru admiterea la licitaţie a operatorilor economici se organizează la data de 18 decembrie 2017, orele 14,00.
 6. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație: Pentru participare la licitație, operatorul economic trebuie să depună, până la 15 decembrie 2017, orele 14.00, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului și la care trebuie să anexeze documentația formată din documentele prevăzute în Caietul de sarcini.
 7. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, prețul de pornire a licitației sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.csernaton.ro
 8. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație 765 m3, din care:
 9. a) pe natură de produse:

ACCIDENTALE I

 1. b) pe specii și grupe de specii:

PIN SILVESTRU 30 mc + 343 mc + 17 mc Total 390 mc

FAG 4 mc + 1 mc + 25 cm  Total 30 mc

MESTECAN 1 mc  Total 1 mc

MOLID 344 mc Total 344 mc

 

 1. Volumul de masă lemnoasă și/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat nu se supune procedurii de vânzare prin negociere.
 2. Caietul de sarcini poate fi solicitat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 04 decembrie 2017, la sediul Primăriei comunei Cernat
 3. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației:

Tariful de participare la licitaţie este de 100 lei, care se plăteşte la casieria Primăriei comunei Cernat, anterior depunerii la registratura Primăriei a cererii de înscriere la licitație. Operatorii economici care participă la licitaţie sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei comunei Cernat o garanţie de contractare, reprezentând 5% din valoarea de începere a licitației.

 1. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Secretarul comunei Cernat, Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488, E-mail: comunacernat@yahoo.com

Organizator,

FÁBIÁN SÁNDOR

VICEPRIMARUL COMUNEI CERNAT

 

 

 

Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecţie,  pentru vânzarea a 765 (șaptesuteșaizecișicinci) mc masă lemnoasă pe picior.

Preţul de pornire a licitaţiei a masei lemnoasă pe picior și lista partizilor, după cum urmează:

 

Nr. crt Numărul A.P.V. U.P. u.a.        Volum total de expl.  – mc- Preț de pornire la licitație
2. 954691/

J520

I. 10D 35 115,00

fără TVA

3. 954690/

J521

I. 11BD 344 110,00

fără TVA

4. 981391/

J555

I. 10C% 386 225,00

fără TVA

Total: 765

 

Proces verbal de preselectie
Proces verbal de licitatie